Política de Privacitat

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular de EL RACODELARBOS.COM es Miquel Leixà Solé (en endavant EL RACONET DE L’ARBOÇ), amb domicili a aquests efectes en Ctra Nacional S / N, km 1202 de L’Arboç del Penedès (Tarragona), CIF: 70068791-T

2. USUARIS: L'accés i / o ús d'aquest portal d'EL RACONET DE L'ARBOÇ atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: EL RACODELARBOS.COM proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis o dades (des d'ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a EL RACONET DE L'ARBOÇ o als seus llicenciants als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) EL RACONET DE L' ARBOÇ ofereix a través del seu portal, amb caràcter enunciatiu però no limitat, a no emprar-los per (i / o) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) causar danys en els sistemes físics i lògics de EL RACONET DE L' ARBOÇ , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar el correu electrònic d'altres comptes d'usuaris i modificar o manipular els seus missatges. RACONET DE L' ARBOÇ es reserva el dret a eliminar qualsevol comentari i les contribucions que violin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornografia, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL RACONET DE L' ARBOÇ no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES: EL RACONET DE L' ARBOÇ compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, junt a cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pot sol·licitar EL RACONET DE L' ARBOÇ , de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, EL RACONET DE L’ARBOÇ informa que dona compliment a la Lley 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: EL RACONET DE L’ARBOÇ por sí mateixa o com a cesionaria, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etcètera), titularitat de EL RACONET DE L’ARBOÇ o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de EL RACONET DE L’ARBOÇ . L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Propietat Industrial de EL RACONET DE L' ARBOÇ. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari s'haurà d'abstenir de suprimir, canviar, eludir o manipular qualsevol protecció dispositiu o sistema de seguretat que va instal·lar a les pàgines de EL RACONET DE L' ARBOÇ .

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: EL RACONET DE L’ARBOÇ. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-.

7. MODIFICACIONS: RACONET DE L' ARBOÇ es reserva el dret de fer modificacions sense anunciar-ho previemanet el que estimi convenient en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS: En cas de que en ELRACODELARBOS.COM s'incorporessin enllaços a altres webs, RACONET DE L' ARBOÇ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. EL RACONET DE L' ARBOÇ mai ho assumirà cap responsabilitat pel contingut d'algun enllaç pertanyent a un web exterior, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: RACONET DE L' ARBOÇ es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al portal i/o serveis prestats sense previ avís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10.GENERALITATS: RACONET DE L' ARBOÇ perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que els pogués correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: EL RACONET DE L' ARBOÇ podrà modificar en qualsevol moment les condicions, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre EL RACONET DE L'ARBOÇ i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de Vilafranca del Penedès.

Casa Rural a Tarragona